Horeca

Hygiëne

Hygiëne:
De regelgeving ten aanzien van het product wordt in Nederland steeds strenger. Ook in de horeca neemt voedselveiligheid een steeds belangrijker plaats in. Daarom is het van belang dat u kunt vertrouwen op de Hygiëne van uw leverancier. Bolscher stelt sinds het ontstaan van het bedrijf zeer hoge eisen aan de productveiligheid. Ons bedrijf is EG-goedgekeurd. Ons kwaliteitszorgsysteem voor de hygiënebewaking houdt zich strikt aan de regels van het HACCP. Door dit alles kunnen ons vleesbedrijf en onze producten de strengste productveiligheidsonderzoeken doorstaan.

HACCP:
Elk horecabedrijf heeft nu of krijgt in de toekomst te maken met de problematiek rond het inrichten van zijn keuken en het vastleggen van voedseltrajecten volgens het HACCP-systeem. Wij zijn te allen tijde bereid onze ervaringen op dit gebied met u te delen.