CO₂-prestatieladder

CO₂-prestatieladder

Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2020 de CO₂-uitstoot met 50% te reduceren ten opzichte van basisjaar 2015. In 2015 hebben wij een CO₂-footprint opgesteld om inzichtelijk te krijgen hoeveel CO₂ wij uitstoten en welke energiestromen daar verantwoordelijk voor zijn. Om ons reductie doel te bereiken is een beleid en een actie plan opgesteld conform de CO₂-prestatieladder.  In 2018  zijn we als eerste vleesbedrijf gecertificeerd op de CO₂-prestatieladder, op niveau 3.

 
Documentatie CO2-prestatieladder:
 

Energie koplopers Overijssel 2017

Begin 2017 is de tweede groep Energie Koplopers Overijssel gestart. Energie Koplopers in Overijssel (EKO) zijn grootgebruikers van energie, met hoge energiekosten per jaar die de ambitie hebben om energie efficiëntie te borgen in hun organisatie. Tijdens het EKO-diner ontmoetten de Provincie Overijssel en bedrijven elkaar. Bedrijven die met dezelfde vraag of problematiek worstelen hebben elkaar geïnspireerd tot mogelijke oplossingen. De overheid vragen ze daarbij om ervoor te zorgen dat Nederland als kenniseconomie voorop blijft lopen.
 
Ambitie

De ambitie van 20% nieuwe energie in 2023 kan worden gerealiseerd door in te zetten op nieuwe, hernieuwbare energie, maar ook door het energiegebruik te verlagen. Voor het halen van deze ambitie is de doelgroep bedrijven en ondernemingen van belang; zij zijn namelijk verantwoordelijk voor ruim 40% van het provinciale energiegebruik. Grootgebruikers van energie doen vaak mee aan de convenanten vanuit het Rijk. Daarnaast hebben ze eigen doelstellingen variërend van 2% verbetering van energie-efficiënte per jaar tot energie-neutrale productie. De provincie Overijssel ondersteunt deze bedrijven onder meer in de vorm van het project: Energie Koplopers Overijssel(EKO).
 
Presentatie 
 
De Koplopers hebben hun doelen afgegeven in een bedrijfspresentatie. Ze stellen zich graag aan Overijssel voor via YouTube. De Energie Koplopers Overijssel 2017 zijn Ardagh, Auping, Boessenkool, Bolscher meer dan vlees, Flevonice, Krehalon, Sportbedrijf Deventer en Verzinkerij Twente. Met energiemanagement als leidraad wordt met werkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken de gelegenheid gecreëerd om van elkaar te leren, bij elkaar te kijken en met de elkaar energie efficiëntie te borgen in de organisatie.